Ανακοίνωση Μαθημάτων:

Το τμήματα Νοεμβρίου δε θα πραγματοποιηθεί λόγω χαμηλής συμμετοχής. Επόμενο τμήμα Φεβρουάριος 2019.

Σάββατο, Αύγουστος 24, 2019
Text Size

Sort gallery by:
IMG 2756
IMG 2758
IMG 2759
IMG 2760
IMG 2761
IMG 2762
IMG 2765
IMG 2766
IMG 2767
IMG 2768
IMG 2769
IMG 2770
IMG 2771
IMG 2772
IMG 2773
IMG 2774
IMG 2775
IMG 2776
IMG 2777
IMG 2778
IMG 2779
IMG 2780
IMG 2781
IMG 2782
IMG 2783
IMG 2784
IMG 2785
IMG 2786
IMG 2787
IMG 2788
IMG 2789
IMG 2790
IMG 2791
IMG 2792
IMG 2793
IMG 2794
IMG 2795
IMG 2796
IMG 2797
IMG 2798
IMG 2799
IMG 2800
IMG 2801
IMG 2802
IMG 2803
IMG 2804
IMG 2805
IMG 2828
IMG 2829
IMG 2830
IMG 2831
IMG 2832
IMG 2833
IMG 2834
IMG 2836
IMG 2839
IMG 2840
IMG 2841
IMG 2842
IMG 2843
IMG 2844
IMG 2845
IMG 2848
IMG 2849
IMG 2854
IMG 2863
IMG 2864
IMG 2865
IMG 2866
IMG 2867
IMG 2868
IMG 2869
IMG 2870
IMG 2871
IMG 2872
IMG 2873
IMG 2875
IMG 2876
IMG 2877
IMG 2878

join_online

Παρακολουθήστε σεμινάρια μελισσοκομίας τώρα και

online μέσω διαδικτύου

με το χαμηλότερο κόστος και τις πιο πλήρεις δυνατότητες επικοινωνίας

Κάνε την αίτηση συμμετοχής εδώ