Διαγώνισμα γνώσεων μελισσοκομίας

Το παρακάτω τεστ είναι μια ενδεικτική μορφή αξιολόγησης που θα παρέχεται σε όλους τους μαθητές. Θα μπορούν απο το σπίτι τους να ελέγχουν τις γνώσεις τους πάνω σε απλά και σύνθετα ερωτήματα και εμείς να μπορούμε να επισημάνουμε τα λάθη που έχουν κάνει ώστε να τα διορθώνουμε. Η σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση στην υπηρεσία της γνώσης.